Meuli Culik

KULANTARAN hayoh diwewelan berita penculikkan, barudak leutik sarieuneun kaluar ti imah. Tapi aya hiji budak rada wanian, budak awewe toboy. Manehna mah hayoh we kururilingan.

“Ieuh… ku euweuh kasieun ari maneh!” ceuk Mang Uha ka budak eta.

“Naha make kudu siseun Ki, da sarua culik ge jelema!” kitu jawab budak euweuh karingrang.

“Rek kamana ayeuna?” ceuk Mang Uha deui.

“Neangan tukang dagang. Hayang jajan!” tembal si budak.

Keur kitu datang tukang cilok.

“Cilok…cilok…cilllllok haneut yeuh!” ceuk tukang cilok nawarkeun dagangan.

Budak tomboy curinghak. Langsung ngajorowok.

“Mang! Meuli culik diplastikan sarebueun!” ceuk si tomboy teu kireum-kireum.

“Meser naon Neng?” ceuk tukang cilok nyidikkeun.

“Ehhhh… dasar torek tukang dagang teh. Meuli culik sarebueun, ladaan sing loba. Kana plastikeun!” si tomboy nyoroscos.

Tukang cilok ngorowekan ceuli, bisi salah denge!

“Naha bet meuli culik!” ceuk tukang cilok bari kerung.

“Ehhhh.. kucloba omong tukang dagang teh, buru-buru ladangan culikna. Bisi kaburu aya cilok!” ceuk si tomboy  asa teu boga dosa.

“Ieu mah pasti gara-gara budak teh loba lalajo yusup (maksudna mah youtobe/red)!” gerendeng tukang cilok bari terus ngaladangan. (Kang Oni)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI