Koran Garut Express Mengutik Sistem Lelang Lima Kursi Kadis

Assalamu’alaikuum… Sampurasuuun… Hatur uninga ka sadaya pelanggan/pembaca SKU Garut Express, wiréhing koran Garut Express Edisi 175, medal deui dinten Rebo, ping 16 Nopémber 2016. Dina edisi ieu, SKU Garut Express medar Head Line haneut patali sareng lélang Kadis, sarta reportase husus musibah banjir di pakidulan Garut. Ogé rubrik “pendidikan” maneuh dua kaca medar rupaning warta atikan sa-Garut.

Koran anu jumlahna 4735 éksemplar seja disebarkeun ka sakuliah Garut anu ngawengku 42 Kacamatan, Insya Alloh ti wanci rangcangtihang kénéh Tim Distribusi “GE” ngawitan angkat ngadistribusikeun ka unggal wewengkon… Diantos waé. Nuhun.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI