Koran Garut Express Mengupas Tuntas Kejanggalan Proyek Buper Citiis

Assalamu’alaikuuum… Sampurasuun… Kahatur dulur -dulur anu bi lembur, baraya anu di kota. Kum di mana waé ayana, wabil husus ka wargi pelanggan kora Garut Express sinareng website www.garut-express.com. Mugia dina danget kiwari sadaya wargi aya dina ginanjar kawilujengan.

Diuningakeun, wiréhing koran Garut Express/ Edisi 199 seja medal dinten Senén, ping 23 April 2018.

Dina édisi anu ka duaratus kirang hiji ieu, tim redaksi medar headline patali sareng badé dibukana Bumi Perkemahan (Buper) Citiis di wewengkon suku Gunung Guntur anu mawa kapaur…


Sajabina ti éta, rupaning konten seratan maneuh di kaca lebet ogé teu kinten euyeubna ku aoseun informatif, edukatif sarta konstruktif. Sadaya eusi koran dipapaés kalayan nganggo tetekon jurnalistik has GE…

Ti kawit wanci haneut moyan, Tim Distribusi seja ngiderkeun koran ka sakuliah Kabupaten Garut anu ngawengku 42 Kacamatan. Diantos waé… Hatur nuhun. Cag !

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI