Koran Garut Express Edisi 184 Mengupas Indikasi Korupsi Sor Ciateul, Anehnya Penegak Hukum Masih Berdiam Diri

Assalamu’alaikuuum… Sampurasuuun… Kahatur dulu-dulur anu di lembur, baraya sadaya nu di kota, Wabil husus ka wargi pamaos koran/website www.garut-express.com. Diuningakeun, wiréhing SKU Garut Express/ Edisi 184 parantos medal deui. Ti kawit dinten ieu, koran anu seueurna 5775 éksemplar parantos didistribusikeun ka sakuliah Garut anu ngawengku 42 Kacamatan.

Hapunten anu kasuhun, tamada anu diseja, bilih aya kontén dina koran “GE” anu matak tugenah kana manah. Réréngréngan redaksi sakedik ogé teu aya maksad mépéhékeun atanapi nyésékeun ka saha waé… Ieu mah istuning panggeuiing wé ngalangkungan ketak jurnalistik ‘has GE’, malar janten pamecut majengna pangwangunan unggal widang di Garut.

Insya Alloh, sadaya eusi koran GE munel, kalayan nganggo tetekon jurnalistik has GE, informatif-edukatif-konstruktif.. Cag!

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI