Kang Ahmad, “Role Model” Atikan Karakter

ku : Kang Oni

KANG Ahmad Sumadikarta (64), memang lain jalma penting. Teu harta, teu harti. Lain pajabat, komo konglomerat.

Tapi, lamun urang rek guguru sual perbawa atawa karakter ceuk barudak zaman now tea mah, Kang Ahmad jalma nu luyu dipiguru.

Naha?

Kang Ahmad muhit pamadegan hirup nu arang diagem  ku jalma zaman kiwari, angot nonoman mah. Sanajan umurna geus cikot-cikot, warugana cacad – taun 1989 suku katuhuna kapaksa diamputasi, alatan kageleng kareta api di wewengkon Jatibarang, Indramayu, nalika manehna keur jadi tukang asong koran – Kang Ahmad teu weleh daria dina ngalakonan kahirupan. Teu pernah rumahuh, najan sapopoe dalit jeung bangbaluh kahirupan kulawargana.

Unggal poe, wanci ngaluluh taneuh, Kang Ahmad pasti geus nagog di Pom Bengsin Ciateul, Jalan Suherman, Tarogong Kaler.  Pasemonna teu weleh gumbira, najan hayoh kudu ingkluk-ingklukan memerik mobil nu rek ngeusian bengsin, bari leungeun katuhuna ngacung-ngacungkeun kamoceng. Susuganan we meureun aya nu werat meuli daganganna.

Eta ge lain teu niat dagang barang nu sejen. Ngan wae ari kamoceng mah modalna kawilang murah. Kadada kaduga ku saku Kang Ahmad. Mamawana ge teu beurat. Kang Ahmad balanja dagangan ti tatanggana di Haurpanggung. Modalna ukur dalapan rebu perak hiji. Dijual deui ku manehna lima welas rebu.

Lumayan, unggal poe ari ukur hiji dua mah sok aya we nu werat meuli. Iwal nalika suwung, Kang Ahmad kapaksa ngegel curuk.

“Sim kuring yakin, urusan rejekima tos ditangtoskeun ku Alloh. Tugas urang mah ukur ngusahakeun,  jeung ngadu’a,” ceuk Kang Ahmad, nalika diwawancara ku wartawan detik.com, Hakim Gani, Saptu (7/4/18).

Sanajan warugana cacad, Kang Ahmad pantang nurutan nu sejen jadi tukang baramaen.

“Pamadegan hirup sim kuring, hiji. Leuwih hade paeh kalaparan batan kudu jadi tukang baramaen!” tandes Kang Ahmad.

Numatak, Kang Ahmad teu pernah katempo kukurilingan ngasongkeun sirkulir sumbangan, ngadagangkeun bangbaluh kahirupan. Ngajual musibah, warugana nu cacad.

Kang Ahmad geu nekadkeun diri moal ingkah balilahan. Moal rek ngagantungkeun hirup ka nu sejen. Alatan kitu, sok sanajan barudakna nu dalapan urang teh geus baroga gawe, Kang Ahmad angger ngeureuyueh dagang kamoceng. Lain barudak teu boga kanyaah. Kang Ahmad mantang diri ngabeungbeuratan kahirupan anak-anakna.

Dua pamadegan hirup nu diagem ku Kang Ahmad, kalintang payus dijadikeun tuladan. Utamana ku para nonoman, barudak sakola. Angot kiwari, apan cenah keur dihangkeutkeun ngeunaan atikan karakter. Saestuna, Kang Ahmad geus jadi role model atikan karakter.***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI