Jelema Mabok Naek Taksi

Aya Tilu pamuda mabok nyegat taksi. Ceuk Supir Taksi na jero hatena “ieu jelema gawena ngan marabok wae, digawean siah ku aing”.
Sanggeus eta 3 pamuda naraek taksi. Supir ngahurungkeun mesin sakeudeung trus dipareuman deui.
Supir : “Parantos dugi den, mangga tarurun”
Pamuda ka hiji turun bari mayar, nu ka dua sasalaman bari ngomong nuhun. Ari pamuda ka tilu pas turun kalah nyabok. Terus manehna ngomong bari ngambek “Engke deui euy mun mawa taksi tong ngebut-ngebut teuinglah bahaya! Kalem we nyupirna”
Supir taksi “Dasar jelema garering” bari nyepengan pipi urut dicabok.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *