Jang Messi

Jang Messi

ku : Kang Oni

“NAHA tara-tara ti sasari. Kabeurangan ngaganggu uing teh gening ayeuna mah?” ceuk Kabayan ka Lamsijan.

“Enya, bieu tas kukurilingan heula,” jawab Lamsijan.

“Kade ah bisi lieur,” Kabayan ngaheureuyan.

“Moal ayeuna mah, da geus meunang pituduh nu leuwih eces!” Lamsijan nyerengeh bari ngacungkeun jempol leungeunna.

“Enya, Yan. Sabenerna mah digawe dina widang naon ge sarua we gening,” ceuk Lamsijan.

“Tah, calakan ayeuna mah euy ilaing teh! Cik… cik… cik… kumaha saruana teh?” tanya Kabayan.

“Sarua we, niatna kudu lillahi’taala, mingawena kudu dibarung ku rasa ihlas,” terang Lamasijan.

“Euleuh….euleuh… kitu kutan teh nya? Jadi, bieu kukurilingan teh keur digawe?” tempas Kabayan.

“Lain eta mah. Nengetan potensi. Sugan we aya peluang keur ngawangun usaha anyar,” ceuk Lamsijan deui.

“Meunang?” Kabayan panasaran.

“Nya eta, acan. Puguh bingung. Ninggali itu asa alus, ieu asa potensil. Kudu nu mana nya euy, Yan?” Lamsijan malik nanya.

“Har, apan cenah pituduh teh geus eces?” ceuk Kabayan bari nyerengeh.

“Puguh eces teuing. Jadi sagala bruk-brak piusahaeun teh. Ngan nu mana anu kudu diutamakeun, eta anu jadi kabingung teh?” terang Lamsijan.

“Tanya keun atuh ka konsultan bisnis!” ceuk Kabayan.

“Di lembur urang aya kitu konsultan bisnis?” Lamsijan kerung.

“Apan uing!” ceuk Kabayan bari malu-malu beruk (beungeut Kabayan merengut jiga rupa beruk nu keur manyun).

“Hah!… ilaing teh mana horeng konsultan bisnis! Paingan atuh gawena ukur kerek wae!” ceuk Lamsijan asa mobok manggih gorowong keur ngaledek Kabayan.

“Hus,… apan ceuk paribasa ge, jangan lihat orang dari kereknya. Sanajan tina bool hayam, ari endog mah cokot we!” ceuk Kabayan.

“Enya kituna mah. Tapi apan ceuk Robert T. Kiyosaki ge, lamun urang hayang jadi pangusaha anu sukses kudu miguru ka pangusaha sukses. Sabab lamun urang nyonto ka pangusaha nu gagal, tangtu urang oge bakal jadi pangusaha nu gagal. Ari ilaing usaha naon? Da uing mah lain rek diajar kerek!” Lamsijan asa puas.

“Ehhh… dengekeun heula atuh ceuk uing ge. Ieuh, kieu-kieu ge uing mah mindeng ninggalian koran, sabab maca mah teu bisa,” tempas Kabayan bari nyerengeh.

Derekdek Kabayan ngabamblam. Jiga nu heueuh. Ceuk Kabayan, lamun urang rek ngaminitian usaha, tinggali heula kana kamampuhan diri. Bisa jeung boga naon urang teh. Sabab, eta anu baris jadi modal utama. Lamun geus apal kana potensi jeung kakurangan diri, bakal gampang nangtukeun naon anu bisa dipigawe ku urang.

“Apal Leonel Messi?” tanya Kabayan.

“Nyaho. Urang Argentina anu ayeuna buburuh di Barcelona FC. Tukang mengbal atuh eta mah! Naon urusanna jeung uing?” Lamsijan kerung.

“Sukur ari nyaho mah. Hartina, ilaing lalajo tv teh lain ukur ninggali,” ceuk Kabayan bari heuay.

“Tah, Jang Hakim… eh Jang Messi teh kaasup jalma anu apal kana potensi dirina. Numatak manehna mah hirupna maju,” ceuk Kabayan.

“Urusanna jeung uing?” Lamsijan motong omongan.

“Ayeuna uing rek nanya. Naon bedana ilaing jeung Jang Messi?”

“Teuing, lieur ah kana sirahna oge. Teu pupuguh ilaing mah. Ujug-ujug mamawa ngaran Si Messi sagala. Da uing mah asa teu pernah boga pasualan jeung manehna. Pajonghok ge acan. Kakara melong dina tivi we. Resep, mengbalna jago,” ceuk Lamsijan bari malengos semu nu keuheul.

“Ieuh…, bedana ilaing jeung Jang Messi teh ngan saeutik. Jang Messi mah beunghar, ari ilaing mah hidup teu neut paeh teu hos. Sabab Jang Messi mah kaasup jalma anu pinter syukuran kana anugrah anu tos dipaparinkeun ku Alloh ka manehna. Mun ilaing teu percaya, jig we tanyakeun ka Mang Haji Sajidin urang Karoya Cibatu!” Kabayan ngayakinkeun.

Maksudna, ceuk Kabayan, Messi dibere raga anu sampurna ku Alloh dimangfaatkeun kalayan maksimal. Cacakan ukur ngandelkeun sukuna, manehna mah gajihna oge cenah nepi ka Rp 1,5 miliar sa minggu. Cacakan ukur ngandelkeun sukuna, Messi jadi pamaen anu paling kasohor sadunya. Cacakan awakna leutik, lawanna heseeun memerik, sepakanna meni tarik. Komo lamun kawas Lamsijan, jangkung badag jaba gawe hayoh macul, mereun teu sakali nyepak ti Garut nepi ka Jakarta mah.

“Ari ilaing? Apan sampean mah ku Alloh teh sami dipasihan dua. Namung, ari Messi mah dipake mengbal, ilaing mah ukur jadi jebrag!…” Kabayan beuki nyakakak.

“Jebrag-jebrag oge dadamelan Alloh atuh euy! Teu meunang ngahina! Sarua jeung ngahina anu ngadamelna atuh ilaing mah!” Lamsijan beuki medenghel.

“Ampun paralun. Uing mah teu boga niat kitu. Seuri teh pedah ngabayangkeun, lamun suku Messi jebrag kawas suku ilaing, sapatuna kudu sagede kumaha nya euy?” ceuk Kabayan bari nyeukeukeuk.

“Geus ah tong ngacapruk. Balik deui ka nu tadi wangkonganna. Kudu kumaha uing teh?” ceuk Lamsijan.

“Heueuh, cik atuh ari kamapuh ilaing anu leuwih onjoy ti batur naon?” Kabayan malik nanya.

“Tinggali we tina dedegan!” ceuk Lamsijan gumede.

“Lamun jadi Satpam kumaha? Apan ilaing mah bisa maenpo,” tembal Kabayan.

“Ehhhh…, usaha ieu mah! Jadi pagawe deui pagawe deui mah bosen,” ceuk Lamsijan deui.

“Ngala belut atuh. Peupeuriheun di sawah tara aya anu ngarurek ayeuna mah! Hasilna jual ka Bu Neti di Paseban. Sakilona tilu puluh lima rebu. Lumayan pan keur hirup sapopoe mah. Pek we itung ku ilaing. Lamun sapoe meunang sakintal, sabarahaeun tah meunang duitna?” ceuk Kabayan.

“Sabarahaeun tah?” Lamsijan malik nanya.

“Ehhh… matak nitah ngitung ka ilaing oge, apan uing mah teu kungsi diajar kakalian!” tembal Kabayan deui.

“Enya nya. Yessss lah Borokokok!” ceuk Lamsijan bari teu talangke, berebet menehna lumpat rek muru ka imahna. Ngan karek oge sapuluh lengkah, suku katuhuna nincak cangkang cau. Puguh we Lamsijan langsung tisoledat. Gedebut labuh ka sawah anu karek meunang ngawuluku. Atuh sakujur awakna pinuh ku leutak.

“Hati-hati Jan, nanti jatuh! Kacian deh lo!” ceuk Kabayan bari nyakakak.

Lamsijan ukur jamedud beri meresihan awakna nu pinuh ku leutak.***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI