Dapatkan Koran Garut Express di Loper Terdekat Anda

Assalamu’alaikuuum…, Sampurasuuun… Kahatur dulur dulur anu di lembur, baraya sadaya anu di désa. Kum, di mana waé, hususon kanggo pelanggan/pamaos SKU Garut Express. Diuningakeun, wiréhing SKU Garut Express/Edisi 176 seja medal dinten Jumaah, ping 25 November 2016.

Edisi 176. Ngahaja dipedalkeun ping 25 Novémber , ieu ngarupikeun pangdeudeul tawis kareueus sareng kacinta ka sadaya Guru anu dina dinten ieu milangkala anu ka 71.

Insya Alloh, ti wanci carangcang tihang kénéh, Tim Distribusi GE seja ngiderkeun koran Garut Express anu seueurna 4756 éksemplar ka sakuliah Kabupatén Garut, anu ngawengku 42 Kacamatan… Diantos waé… Nyanggakeun salam pangabaktos ka sadaya guru anu tos ngatik ngadidik ka urang sadaya. Wilujeng Milangkala. Cag!

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI